Zde naleznete informace o připravovaných trénincích a soustředěních.

Na mapové tréninky se hlaste přes menu Přihlášky / Oddílové akce.

Trénink s 80kou

Dne 6.4.2016 plánuje vedení oddílu mapový trénink na klubovně. Po sesbírání všech terčíků Vás zvu na potréninkové posezení.
Lojza.

Přihlášení

Strava