Zkusit nebo začít s orientačním během:

https://zacitorientak.cz/co-to-je

Co je to orientační běh:

https://youtu.be/g5g_A3KHW2s?si=vlmGUT9unj4YzPaA

Orienteering more than just running:

https://www.youtube.com/watch?v=WapUHPfiFYc

O co jde při orientačním běhu (OB)?

 • Sport, při kterém se hledají kontroly, cílem je najít všechny co nejrychleji bez bloudění
 • Mít stále jasný plán kam jdu a proč (po cestě na křižovatku, protože tam bude kontrola)
 • Stále vědět, co právě dělám a co budu dělat dál (jdu po cestě a na křižovatce odbočím doleva)
 • Soustředit se na mapu, kontroly a terén

Co potřebujeme při OB a proč?

 • Vhodné oblečení a obuv
 • Mapu – obrázek lesa, kde budeme hledat kontroly
 • Buzolu – k orientování mapy
 • SI čip – k ražení kontrol

Jaké barvy se používají na mapě?

 • Modrá – voda (potoky, rybníky, bažinky, studny, atd.)
 • Černá – co udělal člověk (cesty, domy, krmelec apod.) + skály
 • Bílá – les, kde se dá snadno běžet
 • Zelená – stromy blízko sebe, čím tmavší, tím blíž sebe; zvláštní velké stromy, vývraty, podrost
 • Hnědá – vše co souvisí s terénem - vrstevnice, jámy, kupy, rýhy

Co je to vrstevnice?

 • Hnědé čáry na mapě spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. Tyto čáry mi na mapě říkají, jestli půjdu do velkého kopce (blízko u sebe), do malého kopce (dál od sebe) nebo po rovině (daleko od sebe). V terénu, ale tyto čáry namalované nejsou

Co to znamená měřítko mapy?

 • Jak je mapa zmenšená oproti skutečnému lesu nebo městu, 

většinou 1:10 000 / 1:15 000 pro závody v lese a 1:4 000 pro závody ve městě, Měřítko 1:10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 100 m v terénu.

Kde je na mapě sever?

 • Na horním okraji mapy; většinou tam bývá název mapy, ale ne vždy
 • Pořadová čísla kontrol směřují na sever
 • Některé mapové značky jsou také vždy orientovány k severu. (např.: jáma, posed apod.)

    Kde je na buzole sever?

 • Kam ukazuje šipka (většinou červená) s písmenem N (NORTH - sever), (S je zkratka pro SOUTH - jih)

Co to znamená zorientovat mapu?

 • Natočit horní okraj mapy na sever; co je ve skutečnosti vlevo, je i v mapě vlevo.

Co musím udělat, než začnu hledat kontrolu?

Vymyslet plán cesty ke kontrole, kudy se bezpečně a rychle dostanu ke kontrole a co uvidím kolem sebe

Co udělám, když nevím, kde jsem?

- Vrátím se zpět tam, kde jsem věděl, kde jsem; zkusím pomalu a pečlivě znovu vymyslet plán a najít kontrolu

- Pokusím se najít kolem sebe něco výrazného, podle čeho bych se v mapě mohl najít

Co jsou to popisy kontrol a k čemu je mám?

 • Seznam kontrol, které mám v lese najít. Je tam vždy:
 • číslo, v jakém pořadí mám kontroly hledat – stejné číslo je i u kontroly na mapě
 • číslo=kód, které kontrola bude mít na sobě (např. 135)  - je potřeba zkontrolovat, než kontrolu orazím
 • kde kontrola bude (např. krmítko, křižovatka cest)

ZÁVODY

Co je shromaždiště?

 • Místo závodu, kde se stavějí oddílové stany, kde se převlékáme, kde většinou bývá i cíl.

Jaké jsou na závodech kategorie?

 • Kategorie to je skupina závodníků, kteří běží stejnou trať

HDR – hoši, dívky, rodiče

DH10N – dívky a kluci, kteří mají v daném roce 10 roků a méně a běží po fáborcích

D10C – dívky, H10C – hoši, kteří mají v daném roce 10 roků a méně

D12C – dívky, H12C – hoši, kteří mají lv daném roce 11 nebo 12 roků

Co to znamenají zkratky SKOB Zlín, TZL, TZL0851, TZL0801?

 • SKOB = Sportovní klub orientačního běhu Zlín,
 • TZL = zkratka klubu používaná například v přihláškovém systému,
 • TZL0851, TZL0801 registrační číslo závodníka. První 3 písmena jsou zkratka oddílu, následuje dvojčíslí s rokem narození a poslední 2 pořadová čísla se přiřazují 00-49 kluci, 50-99 holky.  

Co udělám před závodem?

 • Na shromaždišti si vyzvednu popisy kontrol pro svou kategorii, zalepím izolepou a připevním na očko u SI čipu nebo je dám do popisníku

Co to znamená startovní čas?

 • Čas, kdy mám vyběhnout do lesa. Startovní čas je počet minut od startu 00, kdy startuje první závodník.   
 • Pokud start začíná v 9:30 hod, startovní čas 35 znamená start v 10:05. Na start je nutné ze shromaždiště vyrazit tak, abych tam byl včas. Cestou je vhodné se rozklusat a před závodem se rozcvičit.

Jak to funguje na startu?

 • Když se na startovních hodinách objeví můj startovní čas, vejdu do prvního koridoru, kde pořadatelé zkontrolují číslo mého čipu. SI čipem orazím krabičku „CLEAR“ a čip tak vyčistím. Za minutu postoupím do druhého koridoru, kde označím krabičku „CHECK“, aby se čip zkontroloval, zda je opravdu prázdný a mohl se do něj zapsat závod. Za další minutu stojím ve třetím koridoru pod transparentem START. Když zapípají startovní hodiny, vybíhám po fáborcích na místo, kde jsou uloženy mapy. Tam si vezmu mapu své kategorie a běžím k lampiónu. Toto místo je v mapě označeno červeným trojúhelníkem. Tady začínám plánovat postup na první kontrolu.

Co je to sběrná kontrola?

 • Poslední kontrola, kterou mám v závodě najít, většinou ji mají všichni závodníci, často má číslo 100 a od ní vedou do cíle červené fáborky

Co musím udělat v cíli s SI čipem a mapou?

 • Orazit kontrolu „FINISH“ pod transparentem CÍL a mapu dát do sáčku, kde je napsáno TZL, po skončení závodu ji dostanu zpět.
 • Na shromaždišti najít „VYČÍTÁNÍ ČIPŮ“ , orazit tam svůj SI čip. Je to kontrola, zda jsem našel všechny své kontroly a zpráva pro pořadatele, že jsem zpět z lesa, dostanu lístek s mezičasy.

 

 

 

 

 

Nadcházející události

21 čvn 2024;
16:00 - 17:30
Běžecký trénink
22 čvn 2024;
Celý den
Žebříček B-Morava, Roštín
23 čvn 2024;
Celý den
Žebříček B-Morava, Roštín
25 čvn 2024;
17:15 - 19:00
Dráha na stadionu
26 čvn 2024;
16:00 - 18:00
Mapový trénink

Přihlášení

Strava