Pokyny pro pořadatele


Ředitel závodu – Petr Svoboda

Hlavní rozhodčí – Pavel Krajča

Roznášení kontrol -
Evžen Pekárek, Podmol, Zbyňa Krejčík,  T. Kolárik, M. Benroth, Lubor Zlatník, Tom Nečas


Start  Jiří Novotný, Kociánová Barbora, Jitka Jeřábková, Žaludková Mirka, Petr Jurča, Muroš


Zdravotní zabezpečení - Eva Nečasová


Prezentace, výsledky a počítače - Ráďa, Bětka, Polách, Jan Polášek St., Drgová Lenka, Drgová Markéta


Shromaždiště, cíl, vyhlášení výsledků, doprava materiálu Svoboda Michal, Irena Koláriková,Lucka Koláriková, Jana Kavánková, Karel Vrubel


Občerstvení  -  Monika Krejčíková, Máňa Krejčíková


Ozvučení,Speaker -kdo se chytne mikrofonu


Voda - Cvenda


Parkování - J. Žaludek, R.Štípek, G. Bělský

Přihlášení

Strava