Vše ke stažení:
doc projekt-scm-zlin-2011 32.50 Kb,
doc prilohy-1-6 90.50 Kb,
pdf stanovy-skob-zlin 145.68 Kb,
pdf usneseni_skob_zlin_2007 315.98 Kb

 

...předkládaný na základě výběrové řízení  na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu  v rámci veřejného otevřeného grantového programu na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2011


Předkládá: Sportovní klub orientačního běhu Zlín
Řešitel: Ing. Filip Pastuszek, Zálešná XII/3025, 760 01 Zlín

 

Název projektu

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011

 

Popis řešitele projektu

Řešitelem je Ing. Filip Pastuszek, v současnosti předseda oddílu SKOB Zlín, orientačnímu běhu se věnuje cca 20 let, je zaměstnán jako referent na krajském úřadě.
Adresa: Zálešná XII/3025, 760 01 Zlín, tel: 731 555 229

 

Popis předkladatele, charakteristika sportovního klubu

SKOB Zlín byl založen v roce 1966, když  předtím byl organizován v rámci oddílu turistiky. Oddíl je jeden z největších a nejstarších klubů orientačního běhu v České republice. Má za sebou bohatou historii a v jeho řadách působili (a působí) mnozí vynikající závodníci a reprezentanti. Za všechny můžeme jmenovat jména jako Galík, Graubnerová, Láznička, Sadílek, Podmolík, Smola, Pekárková, Dlabaja. V současné době má klub cca 200 členů a rozvíjí bohaté spektrum činností - vychovává nejmladší žáčky, dorostenecké, juniorské i seniorské reprezentanty a pravidelně organizuje vrcholné celostátní závody. Klub má zastoupení  v exekutivě OB od úrovně oblastní až po mezinárodní. Každoročně klub pořádá tradiční závody Pohár města Zlína, který se poprvé běžel již v roce 1950.

Členská základna se skládá především z vlastních odchovanců. V oddíle je dobře organizována péče o děti od 10 do 18 let. Věkově a výkonnostně si podobní vrstevníci jsou zařazení do tréninkových skupin pod dohledem zkušených trenérů – členů oddílu.

Přestože předkladatelem projektu je SKOB Zlín, jsou po dohodě s ostatními oddíly ve Valašské oblasti, zahrnuty i děti z jiných oddílů valašské oblasti (Luhačovice).

SKOB Zlín má vlastní klubovnu včetně šaten a sociálního zázemí, odkud probíhá většina tréninků. Další tréninkové zázemí je využíváno v Luhačovicích – šatny. Spoluprací oddílů v oblasti se dosahuje nejen vyššího využití regionálních map, ale i rychlejšího výkonnostního růstu dětí.

SKOB Zlín se zúčastnil grantového programu v roce 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a 2010.

Adresa: Hradská 854, 760 01 Zlín

 

 

Popis výchozího stavu

Vzhledem k tomu, že se SKOB Zlín zúčastnil obdobného programu v roce 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a 2010, vychází popis výchozího stavu ze zprávy za rok 2010. Členská základna centra byla ke konci roku 2003 23 členů, 6 trenérů, v roce 2004 38 dětí, 9 trenérů, v roce 2005 37 dětí, 10 trenérů, v roce 2006 39 dětí, 11 trenérů, v roce 2007 41 dětí, 11 trenérů, v roce 2008 34 dětí, 12 trenérů,v roce 2009 25 členů a 10 trenérů a v roce 2010 19 dětí a 9 trenrů . V současné době probíhá systematická práce s mládeží podpořená finančními prostředky Nadace OB a místních sponzorů. Členové sportovního centra se objevovali na předních místech v závodech MČR i žebříčků A nebo B.

 

Hlavní cíl  projektu

Výkonnostní růst členů sportovního centra

 

Dílčí cíle

Pro hodnocení výkonnosti máme následující dílčí cíle:

  • umístění na MČR (všechny mistrovské soutěže)
  • výběr do reprezentace
  • získání výkonnostní licence
  • umístění v celostátním žebříčku
  • umístění v moravském žebříčku (pro nositele licence B)
  • získání licence B (pro nositele licence C)


viz příloha A - Dílčí cíle projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011

 

Realizační plán a časový harmonogram projektu

Realizace se skládá:

  • z dlouhodobého zabezpečení tréninkových činností
  • ze série jednorázových akcí

 

Dlouhodobé zabezpečení tréninkových činností

Podle období se jednotlivé dny a tréninky mohou lehce měnit, dle domluvy s trenéry jednotlivých tréninkových skupin. Některé skupiny absolvují  i tréninky individuální.

Běžecké tréninky a tělocvičny

Skupina dětí        Počet tréninků běžeckých    Tělocvična 1.11.2010 – 31.3.2011 D16                    3x – 4x týdně                    2x týdně
H16                    4x týdně                           2x týdně
D18                    3x – 4x týdně                    2x týdně
H18                    5x – 6x týdně                    2x týdně

Společné běžecké tréninky pro rok 2011

Den        Místo            Vedoucí    Skupina dětí
Pondělí    klubovna       trenéři        D16,H16,D18,H18
Středa      klubovna      trenéři        D16,H16,D18,H18
Pátek      klubovna       trenéři         D16,H16,D18,D18
Ostatní tréninky si tréninkové skupiny organizují samostatně.

Mapové tréninky

Mapové tréninky budou připraveny každou středu v období jara a podzimu.


Období             od             do
Jaro 2011         1.4.2011    16.6.2011
Podzim 2011     1.9.2011    30.9.2011

Jednorázové akce

Lékařské prohlídky

Lékařského vyšetření se zúčastní všichni členové SCM. Vyšetření proběhne u sportovního lékaře v období měsíce února 2011. Poplatek za vyšetření je 400 Kč / osobu.

Měření vytrvalosti

Všichni členové sportovního centra se zúčastní měření vytrvalosti na běžeckém lesním okruhu a na dráze.

Měření vytrvalosti

Kategorie            lesní okruh            dráha
H16                10 km                5 km
D16                  7 km                3 km
H18                15 km                5 km
D18                  7 km                3 km

viz příloha B - Podrobný seznam akcí Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011

 

Rozpočet projektu

Principy financování

Příspěvek na provoz sportovního centra bude použit na financování jednorázových akcí. Finanční zdroje budou doplněny z prostředků oddílů, dalších sponzorů či účastníků. Při financování bude zohledněna výkonnost dětí, které budou rozděleny do tří výkonnostních skupin.

Viz příloha C- Podrobný rozpočet akcí Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011

Plán hodnocení projektu

V projektu bude hodnocen každý člen sportovního centra mládeže samostatně. Hodnoceny budou výsledky roku 2011 v porovnání s cíly pro rok 2011 a výsledky roku předchozího. Souhrnně pak budou hodnoceny tréninkové skupiny a hlavní cíl projektu. Závěrečná zpráva hodnocení projektu bude do 15.10.2011 zaslána Nadaci orientačního běhu.

 

Předpokládaný další vývoj projektu

Předpokládáme pokračování v projektu i v následujících letech. Na jednotlivých akcích chceme spolupracovat  nejen na úrovni Valašské oblasti, ale i mezi oblastmi. Tréninková péče  o členy SCM by měla být motivací pro ostatní děti dostat se do výběru SCM a v rámci SCM dosáhnout výkonnostní licenci A.

Ve Zlíně dne neděle, 28. října 2010

Ing. Filip Pastuszek
řešitel projektu

Přílohy:

Příloha 1 - Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A
Příloha 2 - Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s nižší licencí než je licence A
Příloha 3 - Jmenný seznam trenérů
Příloha 4 - Čestná prohlášení a závazky Sportovního klubu OB Zlín
Příloha 5 - Prohlášení o zveřejnění projektu
Příloha 6 - Návrh smlouvy o nadačním příspěvku
Příloha 7 - Stanovy Sportovního klubu OB Zlín
Příloha 8 - Doložení statutu oprávněné osoby


Příloha A - Dílčí cíle projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011
Příloha B - Podrobný seznam akcí Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011 Příloha C - Podrobný rozpočet akcí Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2011