Nezařazeno

2019-09-18 Mapový trénink Bunč
2019-05-29 Mapový trénink Zborovice - Middle výsledky, mezičasy, 3DRerun
2019-05-08 trénink sprint Slavičín

2019-05 TK Budišov n/B

2019-04-24 Mapový trénink Jižní svahy: Sprint T1, Sprint T2
2019-04 Velikonoční soustředění Slovanka

2019-04-10 Mapový trénink Komínky
2019-04-03 Mapový trénink Spálený

Můžeš se spolehnout, že ochranu tvých osobních údajů bereme vážně a postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Tvé údaje chráníme tak, jak nám to dovolují běžně dostupné technické prostředky.

Zpracování osobních údajů laicky řečeno znamená jakoukoliv práci s osobními údaji, a to jak na počítači, tak v papírové podobě, ať pomocí automatizovaných postupů, nebo bez nich. Jedná se zejména o shromažďování a zaznamenání údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, vymazání nebo zničení osobních údajů.

Tento dokument budeme pravidelně aktualizovat. Pokud v něm nenajdeš odpovědi na své dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo budeš chtít něco vysvětlit podrobněji, napiš nebo zavolej Broňku Přibylovi, který se stará o oddílový web.

Kde, proč a jaké údaje ukládáme

Základní sadu tvých osobních údajů ukládáme do databáze na našem oddílovém webu na adrese www.skob-zlin.cz, abychom mohli vést evidenci členů a tím umožnili oddílu lépe fungovat (účastnit se závodů, kontaktovat se navzájem, žádat o dotace).

Jedná se o tvé jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, registrační číslo, uživatelské jméno a také telefonní číslo, pokud jsi nám jej sdělil(a). Všechny tyto údaje kromě registračního čísla si můžeš sám aktualizovat ve svém profilu na webu, zejména pokud zjistíš, že jsou údaje chybné nebo neaktuální.

V neveřejném seznamu členů klubu (je dostupný jen registrovaným uživatelům webu, tzn. členům klubu) zobrazujeme tvé jméno a příjmení, adresu, email, telefon a registrační číslo, aby se členové klubu mohli navzájem kontaktovat.

Ve veřejném seznamu členů klubu na webu zobrazujeme jen tvé jméno a příjmení.

Tady můžeš požádat o export všech údajů (nejen osobních), které v souvislosti s tvým uživatelským účtem tento web ukládá.

Zpracováváme (avšak neukládáme) také údaje, které pouze předáváme dalším sportovním organizacím. Tyto organizace mohou tvé údaje uchovávat ještě po dobu 10 let poté, co přestaneš být členem našeho klubu.

Komu, proč a jaké údaje předáváme

Českému svazu orientačních sportů (ČSOS) předáváme prostřednictvím Informačního systému ČSOS (tzv. ORIS, oris.orientacnisporty.cz) tvé jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, email, registrační číslo a číslo SI čipu. ČSOS v ORISu dále eviduje tvou závodní licenci, případně kvalifikační třídu trenéra a rozhodčího. To vše za účelem vedení evidence členské základny, pořádání/přihlašování/identifikace na závodech, žádosti o dotace, vyřizování pojištění a podobných činností. V ORISu si můžeš navíc doplnit svůj telefon a editovat mnoho svých osobních údajů.

Okresnímu sdružení České unie sportu (ČUS) Zlín předáváme prostřednictvím Sportovních klubů Zlín (SK Zlín) tvé jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště za účelem aktualizace členské základny sportovních svazů, tvé identifikace na soutěžních a žádosti o dotace. Okresní sdružení ČUS předává tyto údaje i samotné ČUS.

Městu Zlín předáváme 1x ročně jmenný seznam členů našeho oddílu do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně za účelem žádosti o dotace.

Závěrem

Pro členství v našem klubu je nutné, abys byl srozuměn a souhlasil s výše uvedeným.

Pro přihlašování na tréninky a oddílové akce musíte být přihlášeni do systému.

Nazdar sportovci,

omlouvám se těm, kterých se to netýká, ale časem by to mohl být každý z Vás. Množí se problémy při nákupu pro oddíl, ať služeb (třeba ubytování na soustředění), nebo nějakého zboží. Ten problém je faktura. Shrnu tedy základní pravidla, jak v takovém případě postupovat.

 1. Odběratel: musí být vždy SKOB Zlín, z.s., i s adresou a IČ (najdete v sekci Kontakt na oddíl).
 2. Forma úhrady:
 • Převodem - absolutně nejlepší způsob, odpadá s tím spousta dalších komplikací.
 • Hotově - pokud platím v hotovosti MUSÍM si nechat k faktuře vystavit příjmový  doklad. Nejvíce rozšířeno při platbách ubytování na soustředěních. Faktura není potvrzením o tom, že druhá strana peníze přijala. Bez tohoto potvrzení  není možné fakturu zaúčtovat.
 • Dobírka(neustále se rozšiřující forma nákupu přes e-shop).
  • Česká pošta Vám MUSÍ vystavit příjmový doklad (většinou se na poště ptají).
  • PPL, DPD, Geis ... při převzetí zboží Vám MUSÍ řidič vystavit potvrzení o převzetí  hotovosti  i když se jim do toho moc kvůli zdržování nechce. Trvejte na tom.


Na platbu kreditní/debetní kartou e-shopu radši zapomeňte. Museli byste dokládat pohyb na Vašem účtě, že platba proběhla.

Všechny věci je třeba zanést do účetnictví, pokud se na fakturách vyskytuje název klubu.

Prosím Vás tedy všechny, kteří budete v budoucnu cokoli pro klub nakupovat zejména před pořádáním závodů, vraťte se k tomuto článku. Bude to pro Vás posléze při vyúčtování jednodušší.

Pokladních bloků se toto pravidlo pochopitelně netýká. Ony samy jsou dokladem a nemusí na nich být ani název klubu ani adresa.

Mějte se v nadcházejícím létě hezky.
Vaše penězodržka M.

 

Zpracoval: Petr Pernička, verze z 3.6.2016, veškeré připomínky a doplnění jsou vítány.
 

Ředitel

 • společně s hlavním kartografem vybere prostor závodu s ohledem na shromaždiště, umístění startu, cíle, možnosti parkování, atd.
 • získá povolení od všech subjektů, než vstoupí mapaři do lesa
 • zajistí vydání rozpisu a pokynů
 • vybere vhodné kandidáty na vedoucí jednotlivých postů, nejpozději 3 měsíce předem vydá seznam hlavních pořadatelů a návrh rozdělení dalších funkcí
 • vede korespondenci se svazem ohledně závodů, vč. pořadatelské smlouvy
 • domlouvá shromaždiště, občerstvení, odběr elektrické energie a vody
 • stanoví pro vedoucí úseků časový plán
 • nejpozději 2 týdny před závodem udělá schůzku s vedoucími jednotlivých postů k zajištění vzájemné koordinace
 • organizuje vyhlášení výsledků, zajišťuje ceny, medaile, diplomy
 • s ekonomem a předsedou oddílu si předem odsouhlasí rozpočet akce a organizaci finančních toků
 • spolu s ekonomem zajistí kompletní finanční vyúčtování akce, o kterém následně informuje na výboru oddílu
 • po závodě zajistí rozeslání děkovných dopisů jednotlivým dotčeným subjektům a institucím
 • zajistí plnění veškerých povinností vůči svazu
 • pokud závod dopadne dobře, podílejí se na tom všichni pořadatelé; pokud závod skončí fiaskem, je odpovědný ředitel!

Stavitel

 • navrhne férové a zajímavé tratě (nestaví kontroly do jam v hustníku)
 • nutností je dodržení časových limitů. Raději postavit závod kratší, než delší. Myslet i na přiměřené časy pro slabší závodníky. Např. u oblastního žebříčku je směrný čas stanoven pro závodníky lic. B/C, nikoliv pro náhodně se přihlášeného eliťáka.
 • u klasické tratě je nutno si čitelnost zákresu kontrol zkontrolovat na vytištěné mapě 1:15000
 • počet všech kontrol v lese konzultuje se skladníkem, který řekne kolik má stojanů a lampiónů
 • s hlavním rozhodčím konzultuje obtížnost tratí a umístění kontrol na objektech, zapracuje připomínky
 • navrhuje vedení trasy na start a z cíle
 • identifikuje potenciálně nebezpečná a citlivá místa (např. přechod přes silnici, nově osázená paseka apod.) a po domluvě s ředitelem a hlavním rozhodčím navrhne místa pro pořadatelskou kontrolu a hlídání kontrol
 • roznese štítky do lesa
 • navrhne dostatečný počet občerstvovacích stanic
 • připraví podklady pro tisk tratí a piktogramů a s ředitelem a hlavním rozhodčím se dohodne na způsobu tisku map i piktogramů
 • připraví mapy pro roznášení a sběr kontrol včetně popisů
 • s hlavním rozhodčím odhadnou čas doběhu posledního závodníka a podle toho určí čas sbírání kontrol
 • po skončení závodu zajistí zaslání mapy s postupy do svazové aplikace www.obpostupy.cz

Hlavní rozhodčí

 • ovládá pravidla OB
 • připraví podklady pro vydání rozpisu a pokynů
 • před startem kontaktuje jury.
 • kontroluje všechny kontroly v lese a to i ve směrech jak budou přibíhat závodníci
 • kontroluje všechny vytištěné mapy (není-li posunutý tisk tratě) a navrhuje způsob zajištění odolnosti map proti vodě (tisk na pretext, mapníky, …)
 • zajišťuje vydání správné verze popisů kontrol (piktogramů) pro závodníky
 • předává vedoucímu startu zkontrolované natištěné mapy - je odpovědný, že nápis kategorie na tašce odpovídá obsahu map
 • se stavitelem zajistí příp. kontrolní ražení
 • dohlíží na jednotnost času start - cíl.
 • po konzultaci se stavitelem v terénu odhadne místa, kde by mohlo docházet k porušení pravidel (např. zákaz průběhu přes privátní území či přes pole, nebo dodržování povinného úseku) a na daná místa zajistí pořadatelskou kontrolu (která je schopna identifikovat a zaznamenat závodníky, kteří by pravidla porušili)
 • v průběhu závodu řeší sporné situace
 • v případě zájmu sdělovacích prostředků (televize) určí, které kontroly, příp. který prostor se zpřístupní pro jejich potřeby
 • dopředu si vyjasní, jak bude kategorie H10N a D10N hodnotit za chybné ražení (penalizace 10 minut, diskvalifikovat, atd.)
 • určí vydávaní map v cíli
 • archivuje výsledky a startovní listinu ze startu

Hlavní kartograf

 • zajistí přípravu mapy včas, dle časového harmonogramu dohodnutého s ředitelem závodu
 • ideální je když mají stavitelé mapu půl roku předem a je dostatek času na příp. korekce a domapování
 • mapa musí být připravena dle platného mapového klíče, nepoužívat nestandardní a zakázané mapové značky
 • zajistí dodržení smluv s ČSOS - zaslání mapy Mapové radě ke kontroly min. 1 měsíc před závodem, po závodě zaslat povinné výtisky k archivaci
 • u sprintu nutnost použití schváleného klíče ISSOM, důraz na správné zakreslení průchodů a ploch/plotů se zákazem vstupu
 • zajišťuje kompletní přípravu mapy, vč. layoutu (nutno pohlídat veškerá loga oddílových i svazových sponzorů)

Vedoucí startu

 • správné zajištění startu je jednou z klíčových pozic pro řádný průběh závodu
 • se stavitelem tratí a s hlavním rozhodčím si odsouhlasí přesné umístění startu (koridorů i mapového startu), na startu musí být místo pro rozcvičení závodníků
 • převezme od hlavního rozhodčího mapy, ideální rozdělení map je do malých plastových přepravek
 • nachystá si materiál - dostatečnou délku koridorů, 2x hodiny (1 elektronické, 1 překlápěcí), transparent start, nástěnky na startovací listiny, cedule pořadí map a vzdálenost na mapový start (do posledního koridoru), lampion na mapový start, SI jednotky (nulování, kontrola nulování, start – pro HDR a P)
 • s cílem a IT sjednotí čas
 • vyzvedne si od IT startovní listiny na vyvěšení a dohodne si doručení poslední verze startovky po uzavření prezentace
 • vybuduje a označí záchody (?), nakoupí toaletní papír (15 ks). I kdyby na startu nebyly záchody, tak počítat že závodníci půjdou před startem alespoň na "malou"
 • značí cestu na start modrobílými fáborky; při dlouhé vzdálenosti na start je vhodné umístit průběžné cedule se zbývající vzdáleností a převýšením
 • startovací koridory dělá spíše delší (min. 5 m, ideálně 10-30m na každý koridor), tak aby od hodin nebylo vidět na startující závodníky ve 3 koridoru, závodníci klidně mohou v koridoru i kus popoběhnout
 • připravit speciální průchozí koridor pro HDR a P
 • předem si odzkouší funkce elektronických hodin, na každý den si koupit nové baterie, pozor na funkčnost elektronických hodin v mokrém prostředí
 • v každém koridoru je pořadatel, kontroluje dodržování koridorů jednotlivými závodníky, pomáhá dětem a začátečníkům, kontroluje funkčnost SI jednotek (nulování, check)
 • specielně se připraví na správné zahájení času 00
 • připraví se na nápor závodníků HDR v prvních minutách po 00
 • dohodne si předem proceduru pro pozdě příchozí/startující závodníky
 • dělá prezenci závodníků
 • má připraveno cca 5-10 ks náhradních čipů k zapůjčení závodníkům pro případ pro havarijní situace
 • všichni pořadatelé mají na startu potichu své mobilní telefony, zachovávají ticho a dbají na možnost koncentrace závodníků na svůj závod
 • po uzavření startu sečte počty lidí a předá je do cíle
 • ruší záchody
 • sbírá fáborky a značení na start
 • domluví se s výpočetním střediskem na včasném dodání poslední verze startovní listiny
 • po ukončení startu předá startovní listinu s odškrtanými závodníky a všechny mapy ze startu hlavnímu rozhodčímu

Vedoucí cíle

 • staví cíl a dbá přitom na jeho vzhled a fotogeničnost
 • sjednotí se startem čas
 • staví sběrku a cílovou kontrolu a fáborkuje cestu od sběrky do cíle
 • nachystá si provazy na koridory, pytlíky pro všechny oddíly na odběr map
 • v případě, že bude brát stany, vezme správné tyčky ke správnému stanu
 • vyzvedne si z výpočetního střediska seznam všech oddílů a jejich zkratek.
 • po dohodě s hlavním rozhodčím stanoví uzávěrku cíle
 • vyhradí místo pro občerstvení
 • kontroluje vybírání map od závodníků a následně organizuje jejich výdej (musí proběhnout na úrovni)
 • při závodě štafet nebo hendikepu vyznačí cílovou čáru, zajišťuje dodržení pořadí doběhlých závodníků a oražení cílové jednotky závodníky ve správném pořadí (možno mít SI jednotku v ruce)
 • v případě, že cíl není v centru, tak zajistí značení z cíle do centra

Shromaždiště

 • instaluje informační tabuli
 • rozvěsí šipky (start, cíl, prezentace, umývání, WC ...)
 • je-li potřeba, tak v místě shromaždiště kope záchody
 • vyznačí příjezdové komunikace ze všech směrů od hlavní silnice
 • rozmístí odpadkové koše
 • nachystá umývání (lavory)
 • vyvěsí startovní listiny pro jednotlivé kategorie, které obdrží ve výpočetním středisku
 • dodává vodu pro občerstvení v cíli, popř. na občerstvovací stanice.
 • zajišťuje úklid celého shromaždiště a odváží naplněné odpadkové koše.
 • domluví způsob zapůjčení a instalaci aparatury
 • zajišťuje prezentace sponzorů – banery (i do cíle), nafukovací oblouky atd.

Přihlášky

 • vede evidenci přihlášených, a to nejen v Orisu, ale i přes zveřejněný email
 • zaznamenává počet ubytovaných (odděleně tělocvičnu a postele)
 • vede přehled o zaplacení
 • s ředitelem se domluví, od kterého data se přihlašuje za dvojnásobné startovné
 • předává podklady pro tisk tratí - počty map v jednotlivých kategoriích

Výpočetní středisko

 • zajistí webovou stránku závodu, kam vyvěšuje včas veškeré informace o závodu
 • informace o závodu zadá do ORISu
 • zajišťuje kontrolu a naprogramování SI krabiček před závodem, tak aby všechny měly v pořádku baterie a správně nastavený čas. Ideálně programovat všechny kontroly ve stejný čas, zejména důraz na cílové jednotky (pokud je jich více, musí mít naprosto stejný čas).
 • Návod na pořádání s programem QuickEvent je zde (zpracoval Tomáš Kolárik).
 • vydává startovní listiny pro všechny oddíly, jednotlivé kategorie a start
 • vydá soupis všech oddílů včetně jejich zkratek pro potřeby prezentace a cíle
 • zajišťuje vyčítání čipů, tiskne výsledky a průběžně je předává vyvěšovatelům
 • u štafet se specielně nachystá na velký nápor na vyčítání - nutno dostatek vyčítacích jednotek a tiskáren
 • nachystá si dostatek papíru
 • pro kategorii HDR vydává dětem při vyčítání drobné dárky, které si domluví s ředitelem
 • vydává konečné výsledky (protokol o závodu dostane od hlavního rozhodčího)
 • výsledky by v Orisu měly být zveřejněny co nejdříve po skončení závodu, nejpozději v den závodu do 20:00 hod.

Prezentace

 • zajistí příp. kopírování pokynů a dalších informací pro závodníky
 • zajistí velké obálky pro všechny oddíly a od výpočetního střediska si vyzvedne soupis oddílů (včetně zkratek) a oddílové startovní listiny
 • na jednotlivé sáčky nadepíše oddíly (zkratky) a nasáčkuje do nich materiál (pokyny?, oddílové startovní listiny, čísla, půjčované SI čipy, příjmové pokladní doklady popř. jiné materiály
 • nachystá příjmové a výdejní pokladní doklady, přichystá si hotovost na rozměňování při platbách v hotovosti
 • dohodne se s IT, ředitelem a hlavním rozhodčím na způsobu a podmínkách pro přijímání příp. dodatečných přihlášek

Vyvěšování

 • vyvěšuje veškeré informace k závodu na shromaždišti – pokyny, plánky, startovní listiny, popisy kontrol (piktogramy), výsledky, složení jury, staré mapy prostoru atd.
 • s IT si odsouhlasí způsob vyvěšování startovek a výsledků jednotlivých kategorií
 • připraví si dostatečně velké nástěnky a spotřební materiál pro přichycení k nástěnkám, nástěnky si vyvěsí na místo určené vedoucím shromaždiště
 • na lístečky si vytiskne nebo krasopisně nadepíše všechny kategorie (zjistí podle rozpisu)
 • jednotlivé informace pro vyvěšování si přebírá od IT nebo od hlavního rozhodčího, příp. nejasnosti co vyvěsit ano/ne rozhoduje hlavní rozhodčí
 • průběžné výsledky vyvěšuje v co největší frekvenci, cca každých 15 minut
 • výsledky po závodě vyvěsí v tělocvičně a na internátě

Vedoucí roznašečů

 • ověří lidi, kteří přijdou roznášet.
 • se stavitelem nachystají kontroly (stojany, lampiony, SI krabičky), které budou v lese + dostatečný počet náhradních
 • zkontroluje, jestli jsou v pořádku kleště
 • převezme roznosové mapy od stavitele a domluví se s ním, které kontroly se budou hlídat
 • nakoupí oranžové fáborky na vyznačení pro kategorie H10N a D10N a také je nařeže na jednotlivé kousky
 • fáborková trať se fáborkuje pozpátku, proti směru závodníků (kontrola, že od každého fáborku závodník vidí dopředu na další dva fáborky)
 • na značení fáborkové tratě je třeba počítat dostatečný čas - 1 hod./1km linie (3 hod./3km linie); sbírání linie pak cca poloviční čas (1,5 hod./3km linie)
 • rozdělení roznašečů je prováděno ve dvojicích na dvou skupinách kontrol - jeden roznašeč dává v první skupině kontrol stojan+lampion+SI a na druhé skupině kontrol razí/startuje SI čipem krabičky; druhý roznašeč obráceně - druhou skupinu roznáší, první skupinu razí SI čipem
 • před roznosem kontrol vedoucí roznašečů detailně projde s každým roznašečem umístění každé kontroly a upozorní jej na konkrétní detaily umístění
 • každou kontrolu musí před závodem bezpodmínečně postavit/zkontrolovat nezávisle dva roznašeči, mezi postavením obou skupin kontrol se oba roznašeči v lese na dohodnutém místě potkají a potvrdí si, že je vše v pořádku, příp. společně řeší nenadálou situaci a volejí vedoucímu
 • stojan se vždy umisťuje k štítku, pokud roznašeč nenalezne štítek, musí ihned volat vedoucímu
 • umístění stojanu kontroly je po dohodě se stavitelem, kontrola nesmí v lese ani svítit, ani nesmí být totálně „zašitá“
 • nutno dbát na řádné upevnění lampionu, tak aby jej probíhající závodníci nemohli shodit
 • kolem kontroly je nutno uklidit klacky a větve, ušlapat kopřivy apod. - aby první startující měli stejné podmínky jako ti vzadu a rovněž, aby okolní větve při průběhu závodníků neohrozili stojan či lampion
 • při sbírání kontrol roznašeči sbírají i štítky s kódy kontrol, aby v lese nezůstaly
 • hlásí hlavnímu rozhodčímu postavení všech kontrol v lese

Občerstvovačky na trati

 • zajistit si dopravu do lesa, povolení vjezdu, klíče od závor
 • od hlavního rozhodčího/stavitele si převzít mapu s umístěním občerstovaček
 • zjistit si počty lidí, kteří občerstvovačkou mohou proběhnout
 • v lese nutno přesně dodržet umístění občerstovaček podle zákresu v mapě - závodníci se od občerstvení odrážejí na další kontroly do lesa
 • zajistit si stolky (nebo pletivo na roštu) na kelímky, mít dostatek kelímků a vody na vymívání
 • na občerstvení připravit ideálně ionťák a čistou vodu (ta musí být dle pravidel), obojí na stolcích řádně označit
 • počítat, že závodníci s pitím kousek popoběhnou - vše posbírat
 • nutno dostatek pití pro všechny závodníky - zejména pro ty poslední
 • obsluha musí být připravena a vybavena na veškeré rozmary počasí (vedro i bouřka)

Vedoucí občerstvení v cíli

 • dohodne si ředitelem způsob a druh občerstvení
 • zajistí nákup dostatečného počtu sirupů (1 sirup asi na 40 lidí) nebo jiného ochucovadla
 • zajistí jednorázové kelímky na pití, donese dvě naběračky a nálevku
 • zkontroluje a připraví si místo a způsob odběru vody
 • vymyje várnice a kanystry
 • připraví si stoly nebo kostru s pletivem na kelímky
 • připraví si lavor na případné vymývání kelímků
 • při závodě vše udržuje v čistotě, nutno zajistit maximální hygienu

Vedoucí ubytování

 • s ředitelem si vyjasní místa a podmínky pro ubytování závodníků v jednotlivých místech
 • s kontaktní osobou v ubytování (školník, vedoucí ubytovny, …) přesný způsob organizace, čas otevření a uzavření ubytovny, klíče, noční režim apod.
 • v tělocvičně umístí odpadkové koše a toaletní papír na WC
 • instaluje značení (WC, sprchy)
 • závodníky cedulí upozorní na nutnost přezouvání
 • po závodě vyvěsí výsledky z předchozího dne a pokyny+startovku na den následující
 • dle možností zajistí závodníkům dostatek el. zásuvek pro dobíjení mobilních telefonů a tabletů
 • zajistí úklid

Parkování

 • trochu podceňovaný, ale velmi důležitý úsek - jedná se o první kontakt závodníka s pořadateli a je žádoucí, aby tento první dojem byl maximálně profesionální a organizovaný
 • s ředitelem si odsouhlasí přesný způsob a místo parkování
 • instaluje značení příjezdu závodníků, od nejvzdálenějšího nejasného bodu
 • rozvrhne místo, kde budou parkovat autobusy a kde auta
 • skutečný příjezd a parkování musí odpovídat plánkům zveřejněným na webu a v pokynech
 • řídí dopravu tak, aby nedocházelo k zácpám a aby se max. využily dostupné parkovací plochy
 • je třeba opravdu dostatek pořadatelů, vybavených reflexními vestami, pořadatelé rozmístění klidně po 50m, přesně navigující každé auto až na konkrétní místo
 • vhodné je vybavení jednotlivých lidí vysílačkami pro koordinaci nájezdu do jednotlivých míst a operativní řešení problémů
 • vybírá předem stanovený poplatek za parkování a přitom vydává důstojné doklady o zaplacení
 • vyhradí místo pro parkování pořadatelů a VIP
 • kontroluje příjezd k centru a zajistí, aby vychytralí účastníci závodu nenajížděli a neparkovali, kde nesmí - velmi důležité! nutná stálá přítomnost dostatečně důrazného člověka
 • zajistí značení příchodu od parkování do centra

Vyhlášení výsledků

 • organizuje ředitel závodu spolu s předem vybranými lidmi
 • ředitel zajistí dostatek cen jako odměny nejlepším závodníkům, velmi vhodné je zajištění medailí (hlavně pro děti) a diplomů
 • na přípravu cen je třeba si vyhradit dostatek času - na velkém závodě může zabrat i 2 hodiny
 • vyjasnit si vyhlašované kategorie a počty vyhlašovaných
 • zajistit stupně vítězů a celkovou úroveň a fotogeničnost ceremoniálu (nesmí být proti slunku)
 • začít co nejdříve, jakmile to průběh závodu dovolí
 • diplomy začít psát již průběžně po uzavření jednotlivých kategorií (spolupráce s IT)
 • přesně se domluvit se spíkrem na průběhu vyhlašování
 • pohlídat si možné umístění více závodníků na některém z první tří míst
 • mít v zásobě ceny/medaile i pro případ děleného umístění
 • dbát na reprezentativní oblečení všech, kteří předávají ceny
 • domluvit focení celého vyhlášení oddílovým fotografem

Předseda oddílu

 • s ředitelem probírá předběžný finanční plán
 • zúčastní se všech doprovodných akcí v rámci závodů (jednání se sponzory či samosprávou, vyhlášení atd.)
 • zhodnotí finanční vyúčtování

 

Oddílová pošta slouží k informování členů oddílu o důležitých věcech spojených s chodem oddílu.
Každá poslaná zpráva je rozesílána na všechny adresy v seznamu.

Technická poznámka: Ve skutečnosti je to privátní nemoderovaný mail-list (emailová konference nebo jak si to nazvete), prostě hromadný mail, kde každá zpráva je posílána na všechny adresy v konferenci. Privátní zanamená, že posílat zprávy mohou pouze členové konference (tj. konference přijme a rozešle zprávu pouze z členské adresy), nemoderovaný znamená, že to nikdo nijak nehlídá a necenzuruje. Posílání na "všechny adresy" je trochu s rezervou, členové mohou být také v režimu jen pro vysílání nebo jen pro příjem zpráv.

 

Přihlášení

Do oddílové pošty se můžete přihlásit tak, že:

 1. Z Vaší emailové schránky pošlete zprávu (i prázdnou)  na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Nazpět Vám do cca 5 minut přijde automaticky generovaná potvrzovací zpráva.
 3. Na potvrzovací zprávu musíte do 5 dní odpovědět (opět klidně i prázdnou zprávou). Zpráva má v předmětu kód, který se nesmí změnit, jinak si to automat nespáruje.
 4. a) Pokud do daného limitu neodpovíte, žádost se stornuje.
  b) Pokud odpověď dorazí správně (tj. spáruje se), automat Vám pošle uvítací zprávu, kterou byste měli obdržet opět během nějakých pár minut. Tím jste se zaregistrovali a můžete oddílovou poštu používat.

 

Technická poznámka: Důležité je nezměnit předmět, což je ale může být u některých adres problém, protože server např. na Seznamu provádí implicitní překódování předmětu; vám se to na obrazovce jeví stejně, ale vnitřní řetězec je jiný. V takovém případě nezbývá, než abyste Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Odhlášení

Odhlášení z odběru oddílové pošty se provede podobně jako přihlášení, jen zprávu pošlete na jinou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Psaní zpráv

Zprávu do oddílové pošty pošlete zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pozor při odpovídání na zprávy ostatních - je to odpověď do konference, takže jde všem!

Velikost zprávy včetně všech příloh je omezena na 256 kB. Na běžné věci to bohatě stačí, obrazové přílohy zmenšete či ořízněte na rozumnou velikost (fotky, letáčky na relevantní akce atd. přes tři obrazovky nepotěší...).

Technická poznámka: Limit velikosti zprávy 256kB platí po překódování do s/mime, což je nárůst o cca 12,5%.

Kat. HD10 – HD20 ► 0 %
Kat. HD21 a vyšší ► 50 %

Kat. HDR + P + T (registrovaní / ti, kteří zaplatili příspěvky) ► 0 %
Kat. HDR + P +  T (neregistrovaní / ti, kteří nezaplatili příspěvky) ► 100 %

Pro určení dlužné částky je rozhodující věk závodníka, nikoliv kategorie, do níž se přihlásil!

Ubytování (všichni bez rozdílu) ► 100 %

 

Problematické případy

Neúčast na závodě (všichni bez rozdílu) ► 100 %

Pozdní přihláška ► navýšení startovného plně hradí závodník

Každý se má přihlašovat včas. Pokud se někdo přihlásí později, má právo na základní příspěvek, který se dostává u přihlášky v řádném termínu, ale zbytek si závodník hradí sám.

Příklad pro kategorie HD10 – HD20: H12 se přihlásí pozdě a místo 60 Kč po něm pořadatel žádá 90 Kč. H12 musí doplatit 30 Kč.

Příklad pro kategorie HD21 a vyšší: H21 se přihlásí pozdě a místo 90 Kč po něm pořadatel žádá 120 Kč. H21 musí doplatit 75 Kč.

 

Nemoc

Kat. HD10 a HD12 ► 0 % (dvakrát za rok při omluvě předem)
Ostatní kategorie ► 100 %

Nemocné závodníky z kategorií HD10 a HD12 je třeba předem nahlásit vedoucímu. Vedoucí tuto skutečnost následně uvede do tabulky s dlužnými částkami.

Pokud za sebe nemocný závodník sežene náhradu (ve stejné kategorii), platí pro nově přihlášeného stejná pravidla jako pro řádně přihlášeného závodníka. Původně přihlášený závodník neplatí nic. Náklady za změnu jména, pokud je pořadatel účtuje, platí nově přihlášený závodník.

 

Ubytování na postelích v roce 2019

Pokud je hromadně (v rámci celého klubu) zajištěno ubytování na postelích, přispívá klub svým členům dle následujících pravidel.

MČR ve sprintu + MČR na krátké trati + MČR na klasické trati + MČR štafet a klubů

Klub hradí ubytování na postelích všem závodníkům v kategoriích DH16 až DH21, a to do výše 300 Kč.

Žebříček A + Český pohár + Český pohár štafet (musí se jednat o závody v Čechách)

Závodníci s licencí E, A, R ► příspěvek 200 Kč

Závodníci do 100. místa v rankingu, závodníci s licencí B ► příspěvek 100 Kč

 

Závody štafet

Startovné za závody štafet i ubytování v tělocvičně hradí klub.