1. Příspěvky a dluhy můžete zaplatit hotově M. Hančíkové (na výroční oddílové schůzi, která se uskuteční 24. února od 18:00 hodin v Divadélku v klubu / Dílně 9472).
  2. Příspěvky a dluhy lze uhradit na účet číslo 4080002310/6800 (Volksbank Zlín). Příspěvky a dluhy můžete poslat najednou, do zprávy pro příjemce uveďte OP + Jméno (příklad: OP Ctirad Nebeský).

Oddílové příspěvky jsou stejně vysoké jako v minulých letech, tedy 1 500 Kč. Výše dluhu se vám zobrazí v sekci Přihlášky.

Rodiny se dvěma a více závodníky TZL platí za oddílové příspěvky méně. Za druhého rodinného příslušníka je sleva 100 Kč (výše příspěvku = 1 400 Kč), za třetího 200 Kč atd. Rodiny mohou uhradit příspěvky naráz. Tomáš Slováček například uhradí celkem 5 400 Kč (za sebe 1 500, za Věrku 1 400, za Ondru 1 300 a za Vojtu 1 200) a do zprávy pro příjemce napíše OP Tomáš Slováček.

Příspěvky a dluhy uhraďte do 31. března, jinak se nebudete moci přihlašovat na závody.

Nastane-li nějaký problém, obraťte se na mě nebo M. Hančíkovou.

Přihlášení

Online členové

Strava